Poprvé zveřejněno 2.7.2006 na Nyx.cz v klubu "Klub zapomenutých, či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení v češtině"
Pučtok, punštok
z němčiny:
putzen (čti pucen) - čistit, leštit
Stock (čti štok) nebo Stake (čti štake) - tyč, tyčka
Dohromady: tyčka k čištění, protahovák


Ježibaba
existuje více výkladů. Jeden z nich říká, že šlo původně
o jedubabu. To "jedu-" pochází ze staroslovanského "jéza, jédza" s významem "hněv, hrůza, bolest", a to zase z praslovanského "eza, edza" s významem "trápit". Šlo tedy o hroznou, zlou, strach vzbuzující osobu. Příbuzná slova - jed, jezinka a ruské baba jaga.

Další výklad spojuje "ježi-" s ježkem v tom smyslu, že vzhled ježibaby je rozježený, tedy neupravený, neudržovaný, což se spojovalo se zlými osobami. Je pravděpodobné, že se na vývoji slova podílely obě možnosti.


Ježkovy oči, ježčí oči
Ježčí oči jsou ideálně uzpůsobeny k nočnímu vidění. Podobně jako u dalších nočních zvířat odráží ježčí rohovka světlo v těch vlnových délkách, které nedokáže zpracovat. V praxi to znamená, že ježčí oči odrážejí světlo i poměrně malého světelného zdroje, třeba ohniště, i na dost velkou vzdálenost. Navíc jsou ježci údajně zvědaví a noční světla je přitahují podobně jako jejich potravu - různé můry a noční hmyz.

Ježka v noci neuvidíš, ale za to je ho dobře slyšet. Při chůzi hlučně našlapuje, funí apod. Může být, že dříve se často stávalo lidem sedícím nebo spícím u ohniště (třeba pasákům); že je tyto noční zvuky vylekaly, začali tedy pátrat po příčině hluku a když se rozhlíželi do tmy, spatřili to jediné, co se z ježka dalo uvidět - odraz jeho očí, a úlevně si oddechli: "To jsou jen ježkovy oči!"

Tak nějak mohlo, jak si myslím, vzniknout rčení "ježkovy oči". S názorem S_M_Lomoze (Ježíšovy oči) moc nesouhlasím, protože nevysvětluje, že totéž "ježčí oči" existují i v jiných jazycích, např. v němčině (Igel = ježek, Auge = oko, např.: Das Tageslicht brennt jetzt wie Feuer in den Igelaugen - doslova: noční světla teď září jako ohně v ježčích očích). V angličtině zase "hedgehog's eye", tedy ježčí oko označuje oční vada (zakalené nebo hodně vypoulené oko).


hodný
z praslovanského "godn" s významem vhodný, způsobilý, příjemný vzniklo i staročeské slovo "hodný" s týmž významem.

kulový
přídavné jmého od slova "koule". V tom významu, na který se ptá Foster, se ho užívá patrně proto, že koule, pokud je větší, než aby se dala sevřít do dlaně celá, se dá jen špatně uchopit a snadno vyklouzne. Takže "Máš kulový!" vlastně znamená "Nemáš nic, co jsi měl, to ti vyklouzlo".
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info