Poprvé vydáno na nyx.cz v "Klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení v češtině" dne 27.2.2005.

KAPITANPEJSEK 21.22:42 26.2.2005
Jak vzniklo slovo rampouch?

Staří Češi neříkali "rampouch", ale "ropúch", což je podle Rejzkova etymologického slovníku odvozeno od staročeského slovesa "ropěti" s významem "kapat" (pravděpodobně příbuzná slova: ropa, ropucha). Přípona "-úch" přešla v modernější podobě "-ouch" i do "rampouchu".

První část tohoto slova, tj. "ramp-", má trochu složitější vývoj. Pochází ze staré franštiny, dnes již zaniklého jazyka Franků, ve které existovalo sloveso "krampon" (vylézt, šplhat, vzlínat, plazit se, popolézat). Z tohoto slova vzniklo francouzské sloveso "ramper" se shodným významem, anglické slovo "creep" (plazit se, ploužit se, popínat [se], ale i téct nebo pomalu se pohybovat) a také pár německých slov Rampe (rampa); ramponieren (porouchat, poškodit) a již zaniklé sloveso, dnes již nahrazené modernějšími slovesy klettern (vyšplhat, lézt, vylézt, vylézat, šplhat) a kriechen (podlézat, vzlínat, plazit). Právě toto již zaniklé slovo, jehož přesný tvar neznám (rampen?, rampeln?); přešlo i do češtiny, a to právě do "rampouchu". Tomu napomohla i zvuková podoba "rop-úchu" a "ramp-úchu".

Rampouch je tedy něco, co pomalu popolézá nebo se plazí, spouští, popíná, případně i něco, z čeho teče nebo kape voda.

Čeština zná pro rampouch ještě jedno méně známé slovo - střechýl, které není třeba vysvětlovat. Zajímavé je slovenské slovo "cencúl".

Anglicky: icicle (třáseň, třepení, řasení)
Německy: Eiszapfen, Zapfen (zátka, čep, čípek)
Francouzsky: glaçon (kus ledu)
Španělsky: témpano (tympán, úl); canelón (roura); pinganello (ale i pingar = kapat, stékat, klonit se); carámbano, acarambanado (acaramelar = pocukrovat, pokaramelovat, banado = máčený, že by rampouchy sloužily Španělům jako nanuk? Italům a Rusům určitě - viz)
Italsky: ghiacciolo (tuhá zmrzlina)
Rusky: sasulka (= cucátko)
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info