Poprvé uveřejněno 1.2.2005 na nyx.cz v klubu "Spolek proti zdrobnělinám".

ANT_39 11.47:30 1.2.2005
Je "divoženka" zdrobnělina? Nebo je to jako s tím "hřebíčkem"?

KARBO 12.39:40 1.2.2005
ANT_39: jako s tim hřebíčkem. Divoženka je přece pohádková nebo mýtický postava..


"Divoženka" je složené slovo - ze slov "divá" a "žínka" (tím nemyslím tu věc na mydlení, ale malou ženu). Kdyby nešlo o zdrobnělinu, byla by to "divožena". Protipólem "divoženky" kupodivu není "divomužík", ale "divý muž".

Příčinou zdrobněliny je patrně rozdílná přestava o uplatnění obou strašidel. Zatímco divý muž lítá po lese jako ďas a smete všechno, co mu přijde do cesty, "divoženka" pěkně tančí na "paloučku", ale běda tomu, kdo jí na to skočí, "divoženka" s ním zatočí stejně jako by to udělal divý muž.

Obecně s tím asi souvisejí dva jazykové jevy:

1. Těm jevům (přírodním či jiným); kterých se bojíme, téměř nikdy neříkáme zdrobněle. Proto se téměř nesetkáme s "válčičkou", "běsíkem", "tmičkou", "jedíkem", "cholerkou", "vrahounkem", "zemětřeseníčkem", "tornádkem", "vichřičkou" apod. "Divý mužík" se proto neříká proto, že takové strašidlo personifikuje strach z lesa, z jeho temných a nebezpečných hlubin.

2. Těm lidem (skutečným nebo vymyšleným); kteří jednají úskočně, rafinovaně, pokrytecky nebo pomocí lsti naopak poměrně často říkáme zdrobněle, např. "zlodějíček", "podvodníček", "svatoušek", "fráteříček", "korouhvička", "černokněžník" apod. Někde v pozadí s tím souvisí snaha umenšit škodu, kterou od těchto "lotříků" očekáváme a současně i to, že nejde o přírodní síly, jen o lidi, kterým se v zásadě lze postavit, pokud je člověk dostatečně odvážný. Proto asi "divoženka", protože ji lze přelstít prostě tím, že na její vábení nepřistoupíte a jdete dál svou cestou.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info