Poprvé uveřejněno 29.1.2005 na nyx.cz v klubu "Klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení".

JAYB 18.16:17 29.1.2005
je "pahýl" slovo českého původu?
ь = měkký znak; ъ = tvrdý znak

U slova "pahýl" uvádějí etymologické slovníky nejasný původ s tím, že je známo jen v češtině, a bylo poprvé zaznamenáno Jungmannem ve tvaru "pahejl". Protože by vám to asi nestačilo, zkusím něco málo ze své osobité lidové tvořivosti. Pro ten účel přeříznu pahejl ještě na dvě části: "pa-" a "hejl".

Pa-
tuhle předponu znáte z řady českých slov. Kromě falšovatelského významu, ve kterém ji používáme dnes a který získalo až dodatečně, měla původní význam "něco, co zůstává po nějaké činnosti". Tak např. "pařez" zůstal "po řezání", "paseka" zůstala "po sekání", "pažit" zůstal "po žíru (pastvě, spasení)", "paběrek" zůstal po "sbírání" apod. Tady je vidět, že se "pa-" vyvinulo zřejmě z onoho "po" něčem. Význam "pa-" jako "falešný, nepravý" se dostavil až později, asi na základě konstrukce "co zbylo -> je zbytek -> nemá plnou hodnotu -> je to méněcenné, ošizené -> je to nepravé, pančované, podstrčené, zfalšované".

hejl (ne ten ptáček s červeným břichem)
slovo "celý" a jeho obdoby v jiných slovanských jazycích (celyj, ciel) se vyvinuly z praslovanského "celь" = neporušený, zdravý, a to zase z indoevropského "kailo-/kailu-" ve stejném významu. Z tohoto základu pocházejí prostřednictvím gótštiny i anglická slova "whole" (celý); healt (hojit [se], léčit [se]) a health (zdraví) a německé slovo "heil" (čti "hajl"); které známe nejen jako neblaze proslulý pozdrav, ale i jako základ desítek německých slov souvisejících s hojením, zdravím a zdravotnictvím. Původní význam slova "heil" je "celý, neporušený, vyhojený, vyléčený, zdravý".

Takže, když zase spojím, co jsem prve rozřízl, může "pahejl" znamenat něco, co zbyde po vyhojení nebo po vyléčení, např. useknuté končetiny, ulomené větve apod. Jestli mám pravdu, je "pahýl" českého původu?

© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info