Poprvé zveřejněno na nyx.cz dne 25.1.2005 v Klubu "Čeština - útočiště pro příznivce naší mateřštiny"
"viz" je zkratka, dokonce zkratka zasloužilá, protože starobylá a dvojnásobná, není imperativem od "vidět" a tečka se za ní nepíše ze zcela jiného důvodu.

Často si ji lidé pletou s podobnou zkratkou "vid." původně zapisovanou jen jako "v.", která je odvozeno od latinského "videre" = dívat se a také od českého "vidět".

"viz" je zkrácené latinské "videlicet", které je samo o sobě už zkratkou/staženinou z "videre licet" (licet = lze, tedy doslova "lze vidět"). Z hlediska významu může "viz" podle souvislostí nabývat hodnot "patrně, zřejmě, zjevně, totiž, jistěže, a to, a sice, zejména, jmenovitě" a snad i jiných. Je to mezinárodní zkratka užívaná v řadě jazyků. Nejdále jdou Angličané, kteří ji sice píší stejně jako my - "viz", ale čtou ji "namely" (= totiž).

Nejzajímavější na "viz" je však to, jak tato zkratka vznikla, což přímo souvisí s tím, proč se za ní nepíše tečka. Ona tam vlastně je, ale je zastoupená něčím jiným. Stalo se to v době, kdy byly středověkou latinou psány rukopisy. Zkratka se původně psala jen jako "vi" a za těmito dvěma písmeny dělávali písaři značku, která nahrazovala naši tečku za zkratkou. Tato značka, která se trochu podobala písmenu "z" se při převodu rukopisů do tiskopisů, když v tiskařských sadách ona značka pochopitelně chyběla, začala nahrazovat písmenkem "z", které pak ve zkratce už zůstalo. Toto "extra z" nebo "speciální z", jak se mu někdy říká, se dochovalo i v jiných latinských zkratkách, např.:
scz = scilicet - toť se ví, ovšem, patrně, nepochybně
sz = sed - ale, avšak anebo semis - půl, polovina, půlass (něco jako půlkoruna)
qz = -que - např. Senatus populusque Romanus - Senát a lid římský

http://www.bartleby.com/68/96/6396.html
http://www.lib.umich.edu/tcp/docs/dox/ambigs.html
http://lists.albura.net/efe.es/apuntes-kpn/2002-10/0427.html
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info