Poprvé zveřejněno na nyx.cz dne 10.1.2005 a 26.1.2005 v Klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení
Tintili vantili
z italštiny
tintinnare, tintinnire - cinkat (z lat. tinnio)
vantaggio - výhoda, přednost
Koncovka druhého slova se zvukomalebně přizpůsobila koncovce prvního. Je ovšem pravděpodobné, že jde jen o českou zkomoleninu původního italského rčení.

Italové jsou někdy překvapivě zkratkovití. Jejich výraz pro naše "Nedotýkejte se elektrických drátů na zem spadlých" by se dal přeložit jako "Dotkni se, zemřeš!".
Že by se "tintili vantili" dalo přeložit jako "Kdo cinká, ten jede"?


Portmonka
Latinské slovo "port, porta" ve významu "brána, průchod, vrata, dveře" je sice základem toho "vašeho" přístavu (tedy brány z moře na pevninu); ale i v původním slova smyslu dalších slov, která běžně užíváme, jako např. portál, portikus, (komunikační) port aj.

Ono "port" ve slově "portmonka" však pochází z jiného latinského slova - "porto - nosit, portatio - nošení". Možná si vzpomenete na okřídlené latinské rčení "Omnia mea mecum porto" = všechno své nosím sebou. No, a ten, kdo chtěl sebou nosit peníze, ten na ně potřebovat portmonku, tedy 'nošenku na peníze'. To už ale nebyl Říman, ale Francouz, protože "portmonka" je francouzského původu.

Portmonka má také docela zajímavé příbuzenstvo. Možná znáte jiné slovo francouzského původu "portfej", v originále vlastně "portfeuille". Původně se v něm také něco nosilo, označovalo totiž aktovku na spisy. Protože ji často nosívali, aspoň ve Francii, ministři, stala se porfej jakýmsi jejich stavovským odznakem, dokonce tak výrazným, že jím začal označovat celý ministerský úřad, přeneseně pak "působnost pana ministra".

Italové měli také svoji portfej, tašku na listiny, neukládali však do ní spisy, ale cenné papíry, takže se slovo "portfolio", které se v italštině vyvinulo úplně shodným způsobem jako portfej ve francouzštině, stalo symbolem pro soubor akcií.

Možná by vás mohlo ještě zajímat, že z jiné peněženky, totiž z koženého měšce na mince, který se ve francouzštině píše "bourse" a který se stal ještě před vypuknutím buržoazní revoluce symbolem financí a obchodu, se, aspoň po slovní stránce, vyvinula naše "burza". Stalo se tak údajně v Bruggách, kde bývalo náměstí, beurs (= měšec) nazvané podle kupeckého domu, který měl ve znaku tři měšce. Slovo "bourse, beurs, borse, purse, burza" samo má původ, jak jinak, v latině (bursa); která ho převzala z řečtiny (býrsa = useň, stažená kůže).

Dalo by se ještě pokračovat, po světě běhá spousta zajímavých slovíček …
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info