Poprvé zveřejněno na nyx.cz dne 13. a 14.3.2004 v klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení
Karavanseráj
složené slovo perského původu (farsí).
Karavana - z perského "kärwän", snad s původním významem "velbloud"
Seráj, serail - slovo perského nebo arabského původu, označuje místo, kam se na noc uchylují pocestní.
Karavanseráj je tedy něco jako zájední hostinec pro cestující v karavanách.

Jak už jsem uvedl, je serail slovo perského původu. Původně označovalo (šlechtické) sídlo - palác, později sídlo jako takové, i určené k dočasnému pobytu. Pojmenována tak byla i lehká látka často užívaná v ženském oblečení.

Někdy po arabské expanzi (po 7. stol.) se toto slovíčko dostalo do arabštiny, kde jeho význam rychle degradoval na tu část sídla, které byla určena pro pobyt ženské části domácnosti, tedy do podobného významu, jako slovo harém (<-- harem [turecky] <-- haram [arabsky] = zakázané místo). Je docela možné, že putovalo dále na sever a v ruštině se uchytilo ve významu "dům" nebo "stavba" vůbec a pozděi se přesunulo do významu "kůlna" (dokonce mám dojem, že existuje i jako zdrobnělina "sarajčik"=kůlnička); ale to neumím vysledovat.

"Serail" není v češtině žádnou novinkou, jak dokazuje název Mozartovy opery "Únos ze serailu" (Die Entführung aus dem Serail). Dostalo se sem prostřednictvím němčiny z francouzštiny, do té zase z arabštiny přes turečtinu.

Varianta "seráj", v podstatě výslovnostní, je spodobou na výslovnost fr. "serail" nebo italského "seraglio".

Spojení "karavanseráj" je užíváno v perštině, arabštině i turečtině v tom významu, jaký jsem už popsal.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info