Poprvé zveřejněno na nyx.cz dne 3.1.2005 v klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení
Zloděj neznamená, že se děje zlo. Zloděj je ten, kdo dělá zlo, asi jako čaroděj je ten, kdo dělá čáry (čaruje). Kradač je staročeský výraz pro zloděje. Jako u všech starých "profesí", má čeština i jiné jazyky pro jejich nositele mnoho výrazů. Všechna uvedená slova znamenají zloděje a často i něco navíc, to je pak uvedeno v závorce:

anglicky
thief (chmaták, zbojník); housebreaker (lupič); ripper-offer, ripoff (kdo něco utrhne a odnese pryč - US slang); shaver (doslova holič - lichvář, lump); prig (chmaták, kdo něco štípne); filcher (kdo něco štípne, šlohne); ganef (chmaták, ziskuchtivec); nighthawk (noční pták); hustler (podvodník, také pasák, kuplíř); magpie (doslova straka); picklock (šperhák); gun (ozbrojený); diver (doslova potápka, přeneseně kapsář); bandit (bandita, zbojník); off-artist (kdo umí nechat něco zmizet); nicker (kdo dělá zásahy); moll-buzzer (vrtač); raider (útočník, nájezdník); hoister (kdo něco zdvihá, kapsář); heist (loupežník); snatcher (doslova chytač, lapač, přeneseně lupič); stealer (lupič); booster, robber (loupežník); mugger (násilník); shoplifter, shop-lifter (doslova krámský zdvihač); hijacker (keťas); larcener, larcenist (od larce - krádež); goniff (kariérista); burglar (kdo se vloupává)

německy
Dieb (kradač); Langfinger (dlouhoprsťák); Einbrecher (lupič)

francouzsky
voleur (chmaták); barboteur (rozdělovač - ironický podtext); larron (kdo přepadá ze zálohy); cambrioleur (kasař); chipeur, estampeur (šejdíř, vydřiduch); apache (přeneseně tulák, člen podsvětí)

španělsky
ladrón (doslova vypouštěč, přeneseně kapsář); lunfardo, robador (únosce); atracador (bandita, loupežník); pillador (kdo plení); rapante (doslova holič, přeneseně lichvář); obón (lupič); timador (šejdíř)

italsky
borsaiolo (chmaták, kapsář); ladro, ladrone (taškář, ničema, lupič); ladruncolo (zdrobnělina - lotřík, zlodějíček); scippatore (od scippo - krádež, přepadení); taccheggiatore (doslova straka, poberta); ruberio (od ruberia - krádež); fioretto (doslova dláto nebo vrták, přeneseně kdo dělá vlámání); furfante (darebák, ničema, prevít)
svelto di mano, lesto di mano (zlodějský - doslova hbitá ruka); furbo, furbesco (zlodějský, fikaný, lišácký, prohnaný)

latinsky
abactor (kdo krade dobytek); abigeus (kdo zahání/odhání dobytek); subtractor (doslova ohmatávač, kdo něco vláčí); tagax (zlodějský - od tago - pokrývat, krýt)

rusky
vor, pochytitel (chmaták); koňokrad (zloděj koní); bandit (bandita); žoker (tady myšleno jako kouzelník, který nechá něco zmizet); odbiratel (doslova odírač, oškubávač); prestupitel (narušitel); zlodějskij (zlodějský)
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info