Poprvé zveřejněno na nyx.cz dne 12.12.2003 v klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení
Ergo kladívko Pochází ještě z dob, kdy se u soudů mluvilo sice německy, ale prokládalo se to hojně latinskými právními termíny. Dnes se vyhlašuje napřed soudní výrok (všichni stojí) a potom odůvodnění (sedněte si!).

Tehdy se to dělalo obráceně. Napřed se o věci disputovalo, pak to soudce shrnul do výroku, který vždy uvozoval slovem "Ergo" (lat. tedy, tudíž) a bouchnutím kladívka. To aby bylo každému jasné, že právě teď vynáší výrok/rozhodnutí. Bodří Čechové, kteří zhusta neuměli ani latinsky, ani německy, z toho udělali eurokladívko, promiňte, ergo kladívko.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info