Poprvé zveřejněno na nyx.cz dne 4. a 5.3.2004 v klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení
Hokus-pokus
z části latinské mše - přijímání těla Páně "hoc est corpus (meum)" (to je mé tělo) příklonkou ke slovu "pokus".

Láry-fáry
z něm. Larifari, to zase ze staré solmizační stupnice la re fa re ...

Techtle-mechte
z něm. Techtelmechtel, to z it. teco meco, to z lat. tecum mecum ve významu "ty a já mezi sebou", doslova "s tebou se mnou".

Sakum-prásk
(také sakum-pikum, sakum-prdum) - z něm. Sack und Pack ve významu "se vším všudy", doslova pytel a balík, s pytlem a balíkem.

Hogo-fogo
asi z něm. hochachtunsvoll = velmi uctivě

Čóro-móro, čachry-machry
to jsou naše čáry máry, kterým se slovně doprovázeno namalování čarodějného kruhu (čára = tady hranice)

Hala-bala, halí-belí
odvozeno od staroslovanského "chala" ve významu "nečistý", druhá část (bala) je zvukomalebná. Souvisí např. se slovem "haraburdí".

Krindy-pindy
odvozeno od "krista pána".

Klíďo-pído
zvukomalebně zakončená verianta od "klidně, piáno (hudební výraz)".

Cimpr-campr
zvukomalebným zdvojením z něm. Zimper, Zimpfer (zdobení, zdobný kousek); zimperlich (citlivý, zjemnělý).

Miš-maš
zvukomalebným zdvojením z něm. Mischmasch, mischen - směsice, míchanice, míchat, mísit

Cik-cak
zvukomalebným zdvojením z něm. Zacke (zub).

Tik-tak
tikat - zvukomalebný původ odvozený od zvuku hodin.

Lážo-plážo
první část z něm. lasch (mdlý) nebo fr. lâche (volný); obojí asi odvozeno z latinského základu, od kterého také pochází slova "laxní","ležerní" aj. Druhá část je zvukomalebná, přichýlená ke slovu "pláž", což kongeniálně navazuje - život na pláži je také lážo, že jo.

Ping-pong a bim-bam
zvukomalebné dvojice slov, tipl bych si.

Perplexův dojem, že některá tato slova jsou součástí říkadel a zaříkadel, je zcela správný. Naši předkové je často upravovali tak, aby se zvukomalebně nebo rytmicky do takových (za)říkadel hodila.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info