Poprvé zveřejněno na nyx.cz dne 23.12.2004 v klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení
Šlendrián
do češtiny z němčiny:
Schlendrian (něm.) - špatný návyk, lajdáctví, nepořádek a též lajdák, nepořádník
schlendern (něm.) - loudat se, táhnout se, courat, lajdat, flákat se

do němčiny z italštiny:
cialtrone - lajdák, pobuda, ničema
cialtrona - coura, šmudla
cialtronata, cialtroneria - lajdáctví, ledabylost

ci - tady
altro - ještě něco
cialtrone - člověk, který má tady něco, tady taky něco a ještě tady něco ... prostě nemá pořádek ve svých věcech.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info