holesovice/img/dsc/dsch3615.jpg
holesovice/img/dsc/dsch5316.jpg
Index článku : 56483
Ulice :

Vrbenského


Co se dělo předtím :
1881-1940 - Štítného s odlišným půdorysem a zástavbou než dnes; Tomáš ze Štítného (asi 1333-1409), český spisovatel a laický teolog a filozof, kritik soudobé společnosti.
Od kdy se tak jmenuje :
1947

Podle čeho se jmenuje :
MUDr. Bohuslav Vrbenský (1882-1944), český politik a lékař, od roku 1904 vůdce anarchistů, poslanec Národního shromáždění a v letech 1918-1922 ministr čs. vlády, od roku 1923 člen národně sociální strany a od roku 1925 komunistické strany.
Od roku 1934 předseda SČSP, v letech 1938-1939 náměstek pražského primátora, za okupace odešel do SSSR, kde se zúčastnil budování čs. vojenské jednotky, od roku 1940 člen londýnské Čs. státní rady, zemřel v Moskvě.

Jak se kdy jmenovala : 1940-1945 - Schallerova; Jaroslav Schaller, (1738-1809), český vlastenec a autor mnohasvazkové německy psané historické topografie Čech
1945-1947 - Štítného
1978 - zbourána a přeložena do současného místa


Domy se zdejší vlastní stránkou :
  Nádraží Praha - Holešovice
Vrbenského 39/635
  Autobusové nádraží Praha - Holešovice
Vrbenského
  Vrbenského 46/1422
Zastávky MHD :
Odkazy :
Odkaz do adresního systému hl. m. Prahy
Odkaz do adresáře ministerstva vnitra
 
   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 13.07.2005