holesovice/img/dsc/dsch3507.jpg
Index článku : 55724
Ulice :

U Pergamenky


Co se dělo předtím :
1921-1940 - K Uranii (část za křižovatkou s Přívozní ulicí)
1940-1945 - Berghauerova (část za křižovatkou s Přívozní ulicí); JUDr. et ThDr. Jan Tomáš Vojtěch rytíř z Berghaeuru (1684-1760), katolický duchovní, kanovník a děkan vyšehradské kapituly, aut or spisů o církevním právu a děl o českých světcích
1945-1947 - K Uranii (část za křižovatkou s Přívozní ulicí)

Od kdy se tak jmenuje :
1931

Podle čeho se jmenuje :
podle Pražské továrny na pergamenový papír (čp. 516)

Jak se kdy jmenovala : 1947 - prodloužena o dosavadní ulici K Uranii (úsek za křižovatkou s Přívozní)


Domy se zdejší vlastní stránkou :
  U Pergamenky 3/1511
  U Pergamenky 5/1312
  Ferona
U Pergamenky 11/1455
  Hall Park Office
U Pergamenky 2/1522
  U Pergamenky 8/1471
  U Pergamenky 10/1406
  Balnea
U Pergamenky 12/1145
  U Pergamenky 9a/454
Zastávky MHD :
 
   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 13.07.2005