holesovice/img/dsc/dsch3807.jpg
Index článku : 53937
Ulice :

Partyzánská


Co se dělo předtím :
do 1881 - K Pelci (část), která vedla k přívozům, proti nimž na protilehlém břehu Vltavy v Holešovičkách se nalézala Pelc-Tyrolka
do 1881 - Trojská (část)
1881-1925 - Trojská (část), poté připojena k ulicím Na Zátorách a K Pelci
1881-1894 - Palac kého; František Palacký (1798-1876), český historik, politik a kulturní činitel. "Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě" popisuje české dějiny od nejstarší doby do roku 1526
1894-1940 - Palackého, po prodloužení k železničninímu viaduktu
1940-1 945 - Strobachova; JUDr. Antonín Strobach (1814-1856), pražský purkmistr v roce 1848
1945-1947 - Palackého

Od kdy se tak jmenuje :
1947 - zkrácena o dnes již zcela zaniklou Staroholešovickou ulici zbývající část byla přejmenována na Partyzánkou

Podle čeho se jmenuje :
podle partyzánských oddílů bojujících za 2. sv. války v týlu německých armád

Jak se kdy jmenovala : 1978 - rozsáhlé stavební úpravy, zanikl střed ulice, jméno ponecháno je úseku mezi ulicemi U výstaviště a Vrbenského. Druhý úsek za Argentinskou ulicí, který přejmenován na ulici Varhulíkové


Domy se zdejší vlastní stránkou :
  Transformační stanice
Partyzánská 1/3
  Partyzánská 5/218
  Holešovická elektrárna
Partyzánská 7/1
  Prefa
Partyzánská 23/18
  Kanceláře holešovické elektrárny
Partyzánská 7a/188
Zastávky MHD :
 
   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 13.07.2005