Index článku : 52833
Ulice :

Most Barikádníků

Od kdy se tak jmenuje :
1928

Podle čeho se jmenuje :
na památku těžkých bijů, které o tento severní přístup ku Praze proběhlz ve dnech 5. - 9.5.1945

Jak se kdy jmenovala :
1928 - 1945 - Trojský most
1945 - most Barikádníků
1977 - rekonstrukce a rozšíření, starý most rozebrán a nahrazen novým. Souběžně vybudován tramvajový most, původně jako provizorní řešení po dobu rekonstrukce
28.11.1980 - nový most uveden do provozu, Tramvajová doprava přemístěna na "proviyorní" sousední most

Domy se zdejší vlastní stránkou :
  most Barikádníků
Zastávky MHD :
Odkazy :
Odkaz do adresního systému hl. m. Prahy
 
   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 13.07.2005