holesovice/img/dsc/dsch3647.jpg
holesovice/img/dsc/dsch3395.jpg
Index článku : 51311
Ulice :

Jankovcova


Co se dělo předtím :
1905-1948 - Okružní, podle tvar ulice, která probíhá souběžně s železniční vlečkou mezi nádražím v Bubnech a Holešovickým přístavem. Ta zase kopíruje břeh holešovického poloostrova

Od kdy se tak jmenuje :
1948Podle čeho se jmenuje :
Volfgang Jankovec (1896-1944), člen protinacistického odboje, za svou činnost popraven 20. prosince 1944

Domy se zdejší vlastní stránkou :
  Kanceláře a sklady
Jankovcova 13/1055
  Tesla Holešovice
Jankovcova 15/1255
  Jankovcova 19/1480
  Jankovcova 21/1479
  Jankovcova 23/1114
  Jankovcova 29/1509
  Jankovcova 35/43
  Jankovcova 41/94
  Hospodářská ústředna telekomunkací
Jankovcova 57/542
  Jankovcova 59/1344
  Jankovcova 61/1345
  Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 63/933
  Železniční vlečka u Buben do přístavu
Jankovcova
  Kovo
Jankovcova 2/1518
  Holešovický přístav
Jankovcova 6/1057
  Lighthouse
Jankovcova 12/1059
  Jednota hospodářských družstev
Jankovcova 18/24
  Jankovcova 22
  Autovars
Jankovcova 2a/1518
  Jankovcova 30/1404
  Jankovcova 32/1405
  Pergamenka
Jankovcova 38/516
  Pražská energetika
Jankovcova 40/960
  Hostel Spoas
Jankovcova 63a
Zastávky MHD :
Odkazy :
Odkaz do adresního systému hl. m. Prahy
Odkaz do adresáře ministerstva vnitra
Jankovec Volfgang
 
   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 13.07.2005