bubenec/img/dsc/dscf5428.jpg
Index článku : 50572
Ulice :

Dejvická


Co se dělo předtím :
1088 - ves, první písemná zmínka o Dejvicích je z roku 1088 v zakládací listině vyšehradské kapituly, patřily vyšehradské kapitule
Původně Dehnice; původ tohoto slova mohl být odvozen jednak z toho, že se zde pálil dehet, jednak z osobního jména Dehna (slovo dehna znamenalo zlý duch, zloduch, čert)
14. století - spoluvlastníkem Dejvic je probošt svatovítské kapituly
1594-1790 - Dejvice patřily úřadu nejvyššího komorníka
po 1790 - Dejvice částečným majetkem probošta svatovítské kapituly< br>1620 - na území Dejvic je přes 120 vinic, které však vznikaly již z podnětu Karla IV.
18. století - změna názvu na Dejvice
1911-1925 - Havlíčkova mezi Jaselskou a ulicí Pod kaštany; podle Karla Havlíčka Borovského
1911-1925 - Na hutích mezi Ví tězným náměstím a Jaselskou; pomístní název, zřejmě zde bývaly hutě
1922 - Dejvice připojeny k Praze

Od kdy se tak jmenuje :
1925

Podle čeho se jmenuje :
podle pražské čtvrti Dejvice

Jak se kdy jmenovala : 1925 - spojeny Na hutích a Havlíčkova pod názvem Dejvická, připojena k ní též část Evropské ulice
1925-1946 - Dejvická
1932 - část mezi Vítězným náměstím a Bořislavkou osamostatněna
1946-1950 - Montgomeryho; Bernard Law Montgomery (1887-1976), br itský polní maršál, v letech 1944-1945 velitel angloamerických sil ve Francii, v letech 1945-1946 velitel britské okupační zóny v Německu

Domy se zdejší vlastní stránkou :
  Dejvická 32/396
  Divadlo Spejbla a Hurvínka
Dejvická 34/919
  Dejvická 36/555
  Dejvická 38/919
  Dejvická 42/401
  Dejvická 44/663
  Dejvická 46/663
  Dejvická 52/998
Zastávky MHD :
Zastávka MHD Dejvická trasa metra   A (2001)
tramvajová linka  20 (2001)
tramvajová linka  26 (2001)
autobusová linka 107 (2001)
autobusová linka 116 (2001)
autobusová linka 119 (2001)
autobusová linka 143 (2001)
autobusová linka 147 (2001)
autobusová linka 149 (2001)
autobusová linka 160 (2001)
autobusová linka 161 (2001)
autobusová linka 217 (2001)
autobusová linka 218 (2001)
autobusová linka 254 (2001)
 
   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 13.07.2005