Vinohradské domy

Název

Vondračka

Index článku 1000679
Městský obvod Praha 2
Městská část Praha 2
Kat. území Vinohrady čp. 61
Na mapěklikni zde
UlicePerucká 13
Typ domu předměstská usedlost
Chráněná památkaRejstříkové číslo 40218/1-1312, ochrana od 1.1.1964
Před stavbou domupřed 1755 - vinice Beptová, později Vondračka a Oraska
1755 - Karel Leopold Bepta, magistrátní rada na Novém Městě; staví u dnešních Nuselských schodů na pozemcích své usedlosti postavit kapli Svaté rodiny
O stavbě původně viničná usedlost, dnes nejstarší dochovaný dům na Vinohradech, barokní jádro (zachovány dřevěné vikýře a čtvercová dřevěná věžička), klasicistní přestavba
Historie domu 1769 - usedlost jako Beptová zachycena na Huberově plánu Prahy při cestě do Nuslí. V té době měla obytnou a hospodářskou budovu, které byly spojeny vraty a byla ohrazena zdí s brankou
1769 - po smrti K.L.B. připadá usedlost koupí z pozůstalosti Vondráčkovi. Ten zboural vše kromě obytné budovy, kterou rozšiřuje, vinice změnil na zahradu, pozemek obehnal novou ohradou s umělecky kovanou vstupní bránou. Po něm nový název - Vondračka [Wondraczka]
1815 - nový stav usedlosti zachycuje Jüttnerův plán Prahy
1/4 19. - klasicistní přestavba
1838 - nový stav usedlosti zachycuje katastrální mapa
1853 - Felix Bílý
pol. 19. - přistavěny chlévy
1882 - Marie Bílá, provdaná Oraská. po ní název Oraska, který se ale neudržel
1917 - Františka Černá
50/20. - Pavel a Arnošt Dietzové
1952 - rozhodnuto o rekonstrukci a přestavbě pro bytové účely
17.5.1954 - po přestavbě na 4 bytové jednotky zařazeno do bytových rezerv ministertsva kultury
27.6.1960 - přechází do operativní správy OPBH Praha 2 (zpravidla synonymum pro chátrání)
1990 - v restituci vráceno rodině Dietzů
Literatura
Laštovková Barbora, Koťátko Jiří
Pražské usedlosti
Libri
2001

Hrubeš Josef, Hrubešová Eva
Pražské domy vyprávějí ... VI
Academia, nakladatelství Akademie věd ČR
2000

Související odkazy
http://www.praha2.cz
http://www.praha1929.cz/praha/vinohrady.html
http://www.vinohrady.cz/


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005