Smíchovské domy

Název

Pražský ústav pro hluchoněmé

Index článku 1003686
Městský obvod Praha 5
Městská část Praha 5
Kat. území Smíchov čp. 104
Na mapěklikni zde
UliceHolečkova 4
Postaven1901-1902
ArchitektStork František
Stavitel Alois Elběnický, stavitel a smíchovský starosta
Investor Pražský ústav pro hluchoněmé nkladem 886.853 korun. Faustův dům prodán veřejné nemocnici za 580.000 korun
Před stavbou domu1773 - založili členové pražských zednářských lóží sirotčinec
7.12.1786 - zednářská lóže U sedmi hvězd včele s hrabětem Kašparem Heřmanem Küniglem (1745-1824), apelačním radou, založila první ústav pro hluchoněmé. Vzorem je obdobný vídeňský ústav. První sídlo v domě U kamenného stolu na Karlově náměstí (u Novoměstské radnice)
1791 - Filip hrabě Sweers-Spork; přebírá vedení ústavu
1793 - zednáři z nařízení vlády ukončují činnost
1.5.1794 - nový status ústavu nezávislý na zednářích
1794 - dům U kamenného stolu prodán, pro ústav nutno hledat jiné umístění
1795 - ústav sídlí v pronájmu v domě čp. 314 na Karlově náměstí
1795 - ústav přesídluje do Zettlerského obecního domu čp. 143 v Chomutově, pronájem 60 zlatých ročně
1795-1817 - pro ústav zakoupeny dva domy v Lipové ulici na Novém Městě, čp. 478 a 479
2.10.1817 - František Němeček PhDr., univerzitní profesor; stal se ředitelem ústavu. Za protektora získal nejvyššího purkrabího Království českého hraběte Kolovrat-Libštějnského
1.5.1820 - nové stanovy ústavu
1821-1846 - Josef Herget, guberniální rada; včele ústavu
1831 - ústav má 40 chovanců
1831 - pro ústav zakoupen dům na rohu Karlova náměstí a Žitné ulice čp. 669 za 16500 zlatých od Václava Dolejše
od 1836 - vyučuje se česky. Za 50 let vychoval ústav 251 hluchoněmých, 198 z nich odešlo do občanského života
1838 - pro ústav zakoupen Faustův dům na Karlově náměstí čp. 502 za 20000 zlatých od manželů Zappových. Měl i zahradu. Chlapci se učí obuvnictví, krejčovství, košíkářství, knihařství, soustružnictví a truhlářství, děvčata šití, vyšívání a ruční práce
1857 - Zemský sně zřídil 30 nadačních míst pro chudé chovance
1857 - ministertvo kultu a vyučování vyplácí příspěvek z Naboženského fondu
1857 - Zemský výbor vyplácí ústavu podporu 1600 zlatých ročně
1859 - Zemský výbor zvyšuje ústavu podporu na 2200 zlatých ročně. V důsledku podpory z veřejných prostředků zvýšen počet chovanců na 121 + 16 docházejících
1886-1889 - František kardinál Schönborn, pražský arcibiskup; vede ústav
1889-1906 - Lev Skrbenský z Hříště, kardinál a pražský arcibiskup; vede ústav
1900 - zakoupen pozemek pro stavbu nového ústavu v horní části Kinského zahrady, plocha 26975 m2, cena 180000 korun
O stavbě trojkřídlý objekt se třemi trojosými rizality, podsklepenou terasou s dvouramenným schodištěm
Příslušenství kašna, zdroj pitné vody, zahrada, zeleninová zahrada, sad
1. sv. - nedostek otopu, polovina zahrady vykácena
1919 - budova zabrána pro Státní statistický úřad, náhrada v Lovosicích, Dolní Lukavici a v bývalé opatrovně v Dejvicích (jen 9 místností)
1928 - na základě soudního rozhodnutí budova ústavu vrácena
Historie domu 16.6.1901 - položen základní kámen
září 1902 - stěhování z karlova náměstí
dnes - Speciální školy a zařízení pro sluchově postižené. Včetně pobočky v Radlické ulici má přes 200 žáků
Literatura
Hrubeš Josef, Hrubešová Eva
Pražské domy vyprávějí ... VI
Academia, nakladatelství Akademie věd ČR
2000

Související odkazy
http://www.praha5.cz
http://www.praha1929.cz/praha/smichov.html


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005