Smíchovské domy

Název

Dolní Palata

Index článku 1003645
Městský obvod Praha 5
Městská část Praha 5
Kat. území Smíchov čp. 737
Na mapěklikni zde
UliceNa Hřebenkách 5
Postaven1890-1893
ArchitektElhenický Augustin
Investor Česká spořitelna nákladem 472 000 rakouských korun
Před stavbou domupoč. 16. - 4 samostatné vinice - Třebouškovská, vinice Melichara Theodora Steynharta z Kynfeldu, Chvatěrubská a Mydlářka Jana Theodora Sixta z Otterrsdorfu). Jméno "Palata" se pro Mydlářku ujalo podle domu "Palata", který posledně jmenovaný vlastnil na Novém Městě v Podskalské ulici.
1624 - vinice spojeny pod názvem Palata. Sjednocení provedl Žid Jakub Baševi z Treyenberka. Jeho dědicové prodali vinici jezuitům u sv. Ignáce na Novém Městě, kteří ji drželi až do r. 1713.
80/19. - Josef Cuřín
1880 - Rudolf Maria Klar (17.11.1845-3.9.1898), vnuk zakladatele Klarova slepeckéo ústavu na Klárově se dostává do vedení tohoto ústavu. Protože má ústav nedostatečnou kapacitu, začíná připravovat jeho rozšíření.
1888 - Rudolf Maria Klar žádá Českou spořitelnu o finanční pomoc pro rozšíření slepeckého ústavu
25.11.1888 - Českou spořitelnou schválen záměr financování stavby zaopatřovacího ústavu pro slepce
1889 - pro stavbu zakoupena část pozemků usedlosti Palata
O stavbě patrová, dvoukřídlá budova s věžičkou na hřebeni sedlové střechy, jádro renezanční
Přestavby 1993 - rekonstrukce nákladem 1 mil. guldenů od holanské vlády a 16 mil. Kč od magistrátu. Budova rozšířena o dvě křídla.
Příslušenství rozsáhlý anglický park, nyní v poněkud zanedbaném stavu. Uvažuje se o revotalizaci.
Historie domu 1890-1893 - postavena novorenezanční budova Zaopatřovacícho ústavu pro staré a práce neschopné slepce. Ve starším domku (původně středověkém viničném domku, barokně přestavěn ém r. 1620) se usadilo ředitelství.
1.7.1895 - slavnostní otevření za účasti Františka Josefa I., k jeho poctě stav nazván Francisco Josefinum.
za 2. sv. - budovu zabrala pro sebe NSDAP
1969-1989 - budova chátrá, slepci žijí v nevyhovujících podmínkách
Literatura
Laštovková Barbora, Koťátko Jiří
Pražské usedlosti
Libri
2001

Hrubeš Josef, Hrubešová Eva
Pražské domy vyprávějí ... IV
Orion Roztoky u Prahy, Palackého 957
1999

Související odkazy
http://www.praha5.cz
http://www.praha1929.cz/praha/smichov.html


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005