Smíchovské domy

Název

Santoška

Index článku 1000632
Městský obvod Praha 5
Městská část Praha 5
Kat. území Smíchov čp. 178
Na mapěklikni zde
UliceNad Santoškou
předměstská usedlost
Typ domu předměstská usedlost
Chráněná památkaRejstříkové číslo 40369/1-1403, ochrana od 1.1.1964
Před stavbou domupřed 1621 - stará viniční barokně upravená usedlost vzniklá spojením vinic Hartuňka a Doubková
1621 - Jan Starší z Popic [Jan Starší z Popovic, Ledčanský z Popic]; konfiskována, zvána pak Emigrantská
po 1621 - baron Mamminger
1721 - Adam František kníže Schwarzenberg; daroval vinici svému právnímu zástupci Františku Vilému Sonntagovi za zásluhy, zejména při nákupu Jinonic a smíchovských pozemků
20/18. - František Vilém Sonntag, právní zástupce; přikoupil další pozemky a vybudoval předměstskou vilu, kolem ní sad a zahradu se sochařskou výzdobou. Název buď vznikl postupným vývojen podle jména Sonntag (vyslov. Sontóch) -> Sontoška -> Santoška anebo je odvozen od fr. slova "santé" (= zdraví) podle zdravotně prospěšné vody ve zdejší studni
1768 - Johannes Josef Zauschner, lékař; objevil, že zdejší 18 m hluboká studna má vodu, o které se věřilo, že pomáhá při léčení od mnoha nemocí. Odpařením se získávala sůl, která se též prodávala jako léčivá
1813 - podnikatelská rodina Doubků; získává Santošku do majetku
O stavbě obytná, jednopatrová budova s plastickou gotickou výzdobou a věžovými nástavbami v obou rozích průčelí, vznikla přestavbou původní viniční usedlosti, pilířová vstupní brána d o parku
Přestavby 1972 - rekonstrukce vila na mateřskou školu
Příslušenství po 1863 - zahrada na místě původních vinic, později součást usedlosti, upravena na park
Výzdoba domu 2/2 18. - oba pilíře vstupní brány ukončeny sousošími putti, zbytek pozdně barokní výzdoby
2/2 18. - socha Flory, dekorativní váza, socha Amora, části původní výzdoby zahrady umístěné volně v parku, barokní
1863 - výzdobné prvky vily odvozeny z pozdní gotiky
Historie domu 1863-1868 - postavena obytná budova, novogotická vila
1863-1868 - vila obklopena rozsáhlým parkem se zbytky původní sochařské výzdoby
1907 - Smíchovská obec; kupuje vilu i park, který zpřístupňuje veřejnosti
po 1907 - vila přestavěna na zahradní restauraci s letní zahradou a hudebním pavilónem (dřevěná, později zaniklá stavba)
před 1972 - učňovský internát
1972 - ve vile zřízena mateřská škola
Literatura
Laštovková Barbora, Koťátko Jiří
Pražské usedlosti
Libri
2001

Hrubeš Josef, Hrubešová Eva
Pražské domy vyprávějí ... VI
Academia, nakladatelství Akademie věd ČR
2000

Související odkazy
http://www.praha5.cz
http://www.praha1929.cz/praha/smichov.html


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005