Novoměstské domy

Název

Novoměstská radnice

Index článku 1000411
Městský obvod Praha 1
Městská část Praha 1
Kat. území Nové Město čp. 1
Na mapěklikni zde
UliceKarlovo náměstí 23
Vedlejší adresyVodičkova 1
Karlovo náměstí 21/2
Postaven1377-1398
Typ domu radnice
Chráněná památkaRejstříkové číslo 11723/1-1230, ochrana od 1.1.1964
Před stavbou domu2/2 14. - archeologické fragmenty pod jižním a východním křídlem
1374 - nejstarší Novoměstská radnice v Řeznické ulici (stará Novoměstská radnice) v domě staroměstského měšťana Štěpána Vladyky
O stavbě rozsáhlý čtyřkřídlý areál s lichoběžníkovým dvorem.
hlavní křídlo do Karlova náměstí - 1.p. s vysokou sedlovou střechou a třemi trojúhelníkovými štíty.
věž - 70 m vysoká, 6.p., nepodsklepená, s kaplí Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v 1.p.
východní křídlo do Vodičkovy ulice - nejstarší z křídel, podsklepené patrně sklepy patřícími měšťanským domům stojím tu již před radnicí
severní křídlo - původně renezanční, mnohokrát přestavované a dostavované, v západní části podsklepené
západní křídlo - podsklepená 1.p. novostavba
nádvoří - zčásti zachována původní dlažba a barokní, nyní rekonstruovaná, kašna
Příslušenství na vnější zdi věže standard pražského lokte (59,27cm) k veřejnému přeměřování
Historie domu 1393 - připojeno vězení ve východním křídle u Vodičkovy ulice
1411-1418 - Martin a Bartoloměj Fryčko (paternator), Jan Humpolecký, Mikuláš Slivenský, Jan Kus, Ondřej písař (malba slunečních hodin), Petr z Žehrovic (vstupní portál), Hanuš Ferkleř, Matyáš Zahrádka, Mikuláš sklenář, mistr Kříž, kameník aj.; dostavba druhé části Novoměstské radnice
1419 - Václav IV. dosazuje katolické konšely s cílem potřív na Novém Městě husitství. Z podnětu Jana Želivského to vedlo k povstání a první pražské defenestraci
1421 - Staré a Nové Město spojeno v jeden správní celek, rada 15 konšelů z oobou měst
1424 - správa Starého a Nového Města opět rozdělena
1434 - vpád staroměstských a panského vojska do Novoměstské radnice, zničení privilegií Nového Města
1452-1456 - Jakub řečený Arnošt z Ovence a Tomáš z Netolic z Vltavska; dostavba věže, v přízemí průjezd, v patře kaple, nahoře byt hlásného
1490 - Zikmund malíř; číselník k věžním hodinám
1516-1520 - Staré a Nové Město opět spojeno v jeden správní celek, v Novoměststké radnici zv. od té doby "horní radnicí" umístěn šestipanský úřad, později osmi a desetipanský
1520-1525 - B. Ried, dvorní huť; raně renezanční přestavba, štíty do náměstí a do dvora
1528 - správa Starého a Nového Města opět rozdělena
15.7.1559 - udeřil do radniční věže blesk, zničen krov, orloj, zvon, vyhořela radní síň
1560-1561 - císař podpořil opravu 400 tolary a 200 kopami, o obnově nápis v průčelí
1561 - na průčelí umístěn velký český orloj se Sluncem a Měsícem
1565 - uvnitř radnice umístěn zvonod Brikcího z Cinmperka
1599 - oprava věže
1612 - při bouřce poškozena věžní báň, opraveno 1613
1613 - věž ozdobena císařským orlem s korunkou, jablkem a křížem
1613 - oprava věže
1622 - zřízena kaple P. Marie a sv. Václava, vchod od severu a z Obecní síně
2/2 17. - drobné opravy
1721-1725 - oprava věže
1772 - J. J. Wirch; oprava věže
1722 - nová barokní kaple v 1.p. věže
1728 - obnoven štít a věž stažena kleštinami
1732 - oprava věžního schodiště a ochozu
1738 - zřízen byt rathouského a vězení pro ženy
1739 - obnova radní síně
1743 - rekonstrukce mázhauzu a Obecní síně
1775-1776 - oprava radní síně, akple a úřední místnosti
1784 - po sloučení pražských měst ztratila Novoměstská radnice definitivně samosprávnou funkci
1795 - Obecní síň rozdělena na dvě podlaží a příčkami na kanceláře
1806-1811 - K. Schmidt; z rozkazu císaře Františka radnice přestavěna pro účely trestního soudu. Radnice spojena se sousedními domy, vše sjednoceno klasicistním průčelím, sneseny štíty, odstraněn portál, proražen průjezd do Vodičkovy ulice, celá řada dalších úprav nad vnitřními křídly
1848 - na Novoměstské radnici vězněni účastníci revoluce r. 1848
1893 - na Novoměstské radnici vězněni příslušníci pokrokové mládeže sdružení ve spolku Omladina
1879 - se zde konal proces se šestnácti účastníky Břevnovského sjezdu sociálně demokratické strany
1855 - radnice odkoupena prezidiem nejvyššího soudu od pražské obce za 50 tis. zlatých (mimo radniční věže)
1876 - opravena věž
1905 - K. Hilbert a Antonín Wiehl; rekonstrukce původního stavu, restituce Obecní síně, stylová obnova hlavního průčelí
1957-1959 - obnova interiérů, vznikla obřadní síň Prahy 2
1962 - Novoměstská radnice prohlášena národní kulturní památkou
1966 - vypracována koncepce obnovy Novoměstské radnice
1960 - před budovou vedle portálu umístěna socha husitského kazatele Jana Želivského od J. Lukešové.
1975-1994 - J. Hyzler, V. Girsa; generální rekonstrukce, nejdříve věž, která již byla ve špatném tech. stavu, západní křídlo nahrazeno moderní stavbou
Literatura
Hrubeš Josef, Hrubešová Eva
Pražské domy vyprávějí ... III
Orion Roztoky u Prahy, Palackého 957
1997

Baťková Růžena a kolektiv
Umělecké památky Prahy, Nové Město - Vyšehrad - Vinohrady (Praha 1)
Academia
1998

Související odkazy
http://web.quick.cz/matej.schnabl/Veze/Popis/Novomest.html
http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/novomestska_radnice
http://www.praha1929.cz/praha/novem.html
http://www.praha1.cz


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005