liben/img/dsc/dsch4332.jpg liben/img/dsc/dsch4333.jpg liben/img/dsc/dsch4340.jpg liben/img/dsc/dsch4348.jpg liben/img/dsc/dsch4342.jpg
liben/img/dsc/dsch4343.jpg liben/img/dsc/dsch4344.jpg liben/img/dsc/dsch4345.jpg liben/img/dsc/dsch4347.jpg liben/img/dsc/dsch4349.jpg
liben/img/dsc/dsch4350.jpg liben/img/dsc/dsch4354.jpg
 

Libeňské domy

  Název

Kolej 17. listopadu

  Číslo článku 1004975
  Městský obvod Praha 8
  Městská část Praha 8
  Kat. území Libeň čp. 2136
  Na mapě klikni zde
  Ulice Pátkova 3
   
     
  Typ domu kolej
  Stavební sloh novofunkcionalismus, postfunkcionalismus, brutalismus
  O stavbě studenteská kolej a menza nedaleké na Pelc-Tyrolce stojící Matematicko - fyikální fakulty Univerzity Karlovy, poskytuje též ubytování hotelového typu, dvě výškové budovy se z eleným pláštěm a přízemní menza, to vše na uměle vyvíšené plošině
(ochrana proti povodním ?). Budovy stojí v sousedství usedlosti Kindlovka a vily Svatava a jsou do té míry vnímány jako sočást Troje, že i cedele s čísly popisnými to tvrdí, i když všechny uvedené budovy stojí v katastru Libně.
Výškové budovy, které se výrazně odrážejí od kopce Jabloňky, je vidět z celé trojské kotliny, ale i y Holešovic, Dejvic, Karlína, libně a Žižkova.
  Výzdoba domu plastika u menzy

 
Související odkazy
http://www.praha8.cz


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
Zveřejněno 03.12.2004
Aktualizováno 30.12.2005