Dne 20. března 2008 v 6 hodin, 48 minut a 17 vteřin středoevropského času dosáhne Slunce jarního bodu - místa, kde se ekliptika kříží se světovým rovníkem - a vstoupí do znamení Berana. Nastane jarní rovnodennost a astronomický začátek jara.

Těsně poté nastávají letošní Velikonoce. Proč tak neobvykle brzo?

 

 

 

Dle pravidel nikajského koncilu z roku 325 našeho letopočtu nastává velikonoční neděle po prvním jarním úplňku. Jaro bylo stanoveno pevně na 21. března (kalendářní začátek jara), úplněk se počítá podle tzv. církevního měsíce, který se sice blíží skutečnému běhu pravého Měsíce, ale přeci jen se od něj mírně odchyluje. V letošním roce skutečný úplněk připadá na pátek 21.března a církevní úplněk na sobotu 22. března. Velikonoční neděle je tedy 23. března. Naposledy k tomuto datu nastaly Velikonoce v roce 1913 a příště budou v roce 2160.

Ještě dříve může velikonoční neděle připadnout už jen na 22. března. To ale musí církevní úplněk připadnout na sobotu první kalendářní jarní den 21. března. Tato situace je velice vzácná a vyskytuje se asi osmkrát za tisíc let. Naposledy to bylo v roce 1818 a příště tato situace nastane v roce 2285.

V letošním roce tedy prožijeme své nejranější Velikonoce. Mezi další podobné Velikonoce v relativně nejbližší době můžeme zařadit velikonoční neděli 25. března v letech 2035 a 2046 a nebo velikonoční neděli 27. března v roce 2016. Za našeho života ale dříve než letos tyto svátky slavit určitě nebudeme. Běh Slunce a Měsíce nám to tak předurčil.

 

 

 

 
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info